Promocija Stručne i Praktične Obuke Nakon Završenog Obrazovanja u Šumarskom Sektoru Srbije Projekat će doprineti "ekološkom, ekonomskom i društveno održivom gazdovanju šumama u Srbiji" kao razvojnom cilju. Ciljevi projekta mogu se formulisati na sledeći način:

 • Stručna obuka i programi praktične obuke nakon završenog obrazovanja za relevantne grupe profesionalaca su razvijeni i primenjeni.
 • Prvi koraci za implementaciju poboljšane Metologije PGŠ i Monitoringa, kao i Smernice gazdovanja su sprovedeni preko novih praktičnih programa obuke nakon završenoog obrazovanja

Pozadina

Pozadinu za ovaj zadatak predstavljaju dva glavna izazova sektora šumarstva u Srbiji, koje je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije (MAFVM) identifikovalo na početku saradnje između Federalnog ministarstvaza hranu i poljoprivrede (BMEL) u 2014. godini. Prema MPŠV, političke promene u regionu i zemlji dovele su do situacije u kojoj se šumarstvo u Srbiji i dalje suočava sa lošim okvirnim uslovima. Ovi uslovi otežavaju implementaciju savremenog sistema gazdovanja šumama koji reflektuje nov pravac razvoja. Izazovi u ovoj oblasti dodeljeni su dvema ključnim temama:

Tema 1 Planiranje gazdovanja šumama, monitoring i praksa gazdovanja 
Tema 2 Stručno osposobljavanje i praktični programi obuke nakon završetka obrazovanja, za relevantne grupe profesionalaca, koji će biti adresirani u okviru ovog zadatka

Dodatna, treća tema je deo rešenja za prevazilaženje deficita u okviru tema 1 i 2: Prenos znanja kroz dugoročna partnerstva između srpskih i nemačkih institucija na ovu temu.


Metode i planirane aktivnosti

Ovaj bilateralni projekat tehničke saradnje će biti sproveden u okviru pet poljaaktivnosti (PA), kako je opisano u poglavlju 2.1, koje je podeljeno na tri teme. Prve dve teme su direktno adresirane u okviru cilja projekta: Stručno osposobljavanje i praktična obuka nakon završenog obrazovanja, kao i prvi koraci implementacije poboljšane Metodologije FMP i Monitoringa, kao i Smernice za gazdovanje.

Tema 1: Planiranje gazdovanja šumama, monitoring i praksa gazdovanja

 • PA 1: Konačna razrada i formalno odobrenje metodologije inovativnog PGŠ-a i Monitoringa, kao i Smernica za Gazdovanje

Tema 2: Stručno osposobljavanje i praktični programi obuke nakon završenog obrazovanja, za relevantne grupe profesionalaca

 • PА 2: Razvoj i sprovođenje procedure izdavanja licenci za šumarske inženjere od strane Komore inženjera šumarstva
 • PA 3: Unapređenje stručnog usavršavanja šumarskih tehničara
 • PА 4: Unapređenje osnovnih stručnih znanja šumarskihradnika

Tema 3: Prenos znanja kroz dugoročna partnerstva između srpskih i nemačkih institucija

 • PA 5: Promocija dugoročnih partnerstava između srpskih i nemačkih institucija na ovu temu

 Plan projektnih aktivnosti

Naredna slika predstavlja pet Polja Aktivnosti u okviru kojih su navedene pojedinačne aktivnosti u grubom hronološkom i logičnom redosledu. Aktivnosti će biti planirane i sprovedene na fleksibilan način, osiguravajući intenzivnu koordinaciju između različitih sadržaja PA, kako bi imali koristi od sinergije i izbegli preopterećenost uključenih zainteresovanih strana. Konzorcijum predlaže metodologiju implementacije koja je fleksibilna i može se prilagoditi potrebama, stvarnostima i kapacitetima partnera.

 akt


Konzorcijum

Implementacija

Izbor kompanije za implementaciju projekta je definisana na osnovu javnog poziva nadležnog nemačkog ministarstva. Za glavnog  realizatora projekta je izabrana firma UNIQUE forestry and land use GmbH u saradnji sa državnim preduzećem Hessen-Forst. UNIQUE forestry and land use GmbH je specializovana firma za gazdovanje prirodnim resursima sa fokusom na šumarstvo i drvnu industriju. UNIQUE GmbH je osnovana 1998 godine sa sedištem u Freiburgu. Od osnivanja firme do danas učestvovala je na uspešnoj relaizaciji preko 550 kratkoročnih i dugoročnih projekta u preko 60 zemalja sveta.

Javno preduzeće Hesen - Forst osnovan je 2001. godine od strane vlade pokrajine Hesen. Vlasnik preduzeća Hesen Forst je država Hesen. Pred gazdovanja državnih, komunalnih, i privatnih šuma preduzeće Hesen Forst je aktivno preko svoje konsultantske firme "International Consultants" od 2004 godine na medjunarodnom tržištu.  


Nosioci projekta

BMEL  Ministarstvo za ishranu i poljoprivredu SR Nemačke (BMEL)
Srbija  Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije


Radni partneri

UNIQUE  JP “Srbijašume”
VSume logo  Vojvodinašume
sumarska komora Komora šumarskih inženjera

 

UNIQUE  UNIQUE forestry and land use GmbH, Nemačka
 Hessenforst Javno preduzeće za gazdovanje šumama “Hessen-Forst”, Nemačka

Koordinacija projekta

Axel Weinreich and
Nenad Petrović

Project office
Faculty of forestry
University of Belgrade
Kneza Višeslava 1, Belgrade

Trajanje projekta

Novembar 2017 - Avgust 2019

Ciljne grupe

Ciljna grupa projekta je ceo šumarski sektor u Srbiji. Partneri projekta su podeljeni u sledeće 4 grupe:

 • Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede - Uprava za šume
 • Javna preduzeća "Srbijašume" i "Vojvodinašume"
 • Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Institut za Nizijsko šumarstvo u Novom Sadu, Institut za šumarstvo u Beogradu  
 • Privatni sektor, posebno veliki šumovlasnici, kao što su crkve