Novosti i Rezultati

[26-27.06.2019] Finalna PRG radionica

Završna radionica PRG kao finalni sastanak najvažnijih projektnih partnera:

 • Projektna radna grupa
 • Nadzorni odbor
 • Izvršni odbor Komore šumarskih inženjera
 • Budući treneri iz oblasti Planiranja gazdovanja šumama, Primene uputstava za gazdovanje šumama i bezbedan i efikasan rad na seči i izradi drvnih sortimenata

Svrha je prezentacija, diskusija i pregled rezultata projekta i poređenje sa indikatorima definisanim za projekat, za svako od pet polja aktivnosti. Takođe, naši srpski partneri su imali priliku  da predstave svoju viziju i perspektivu narednih koraka.

Tokom drugog dana prikazan je praktičan primer trening kurseva i sadržaj koji je razvijen tokom projekta. Prezentaciju je održana od strane novih trenera koji su završili obuku.

Vreme

Tema

Učesnici

11:00-11:30

Dobrodošlica i uvod

Preuzmite prezentaciju [PDF; 1.09 MB]

S. Stamatović (Ministarstvo)

A. Vorkapić (Komora)

Mr. Schwoerer (BMEL)
Moderator: A. Weinreich / N. Petrovic

 

Prezentacija projektnih rezultata i diskusija:

 

11:30 - 12:00

PA 1: Konačna razrada i formalno odobrenje metodologije inovativnog PGŠ-a i Monitoringa, kao i Smernica za Gazdovanje

Preuzmite prezentaciju [PDF; 2.6 MB]

N. Petrovic; R.Kaurin and B. Šljukic

12:00 - 12:30

PА 2: Razvoj i sprovođenje procedure izdavanja licenci za šumarske inženjere od strane Komore inženjera šumarstva

Preuzmite prezentaciju [PDF; 1.54 MB]

B. Wippel & S. Sekulić & A. Vorkapić

12:30 - 13:00

PA 3: Unapređenje stručnog usavršavanja šumarskih tehničara

Preuzmite prezentaciju [PDF; 3.2 MB]

V.Vasić (& U.Huber)

13:00 - 13:30

Pauza za kafu

 

13:30 - 14:00

PА 4: Unapređenje osnovnih stručnih znanja šumarskih radnika

Preuzmite prezentaciju [PDF; 1.8 MB]

M. Opsenica (& F. Lohberger)

14:00 - 14:20

PA 5: Promocija dugoročnih partnerstava između srpskih i nemačkih institucija na ovu temu

Preuzmite prezentaciju [PDF; 1.61 MB]

A. Weinreich & B. Wippel

14:20 – 15:00

Naredni koraci i perspektiva za implementaciju rezultata
- Kakva može biti uloga dugoročne saradnje sa nemačkim institucijama?

Preuzmite prezentaciju [PDF; 1.29 MB]

S. Stamatović & A. Weinreich & N. Petrović

15:00

Ručak

 

16:00-17:00

Sastanak nadzornog odbora

Nadzorni odbor

Tabela Agenda Finalna PRG radionica prvi dan

Vreme

Tema

Učesnici

 

Odlazak na teren

 

09:00-11:00

Stručni trening kurs: „Unapređene operacije seče“ sa šumarskim tehničarima i šumskim radnicima

Svi učesnici

11:00-12:30

Stručni trening kurs: „Uputstva za gazdovanje šumama“ koristeći istraživanja o rastu i prirastu i demonstracione površine

Branko Kanjevac; N. Petrović

13:30 – 14:30

Ručak u Vrnjačkoj Banji

 
 

Put za Beograd

 

Tabela Agenda Finalna PRG radionica drugi dan

f3

Slika Finalna PRG radionica

f4

Slika Finalna PRG radionica

f5

Slika Finalna PRG radionica

 

 

[27.05-01.06.2019. i 24-28.06.2019.] Trening: Bezbedan i efikasan rad u seči i izradi drvnih sortimenata

Kroz obuke u organizaciji Projekta stvoreno je osnovno jezgro trenera za zadate teme koji su obučeni da drže obuke za buduće trenere koji kasnije regionalno mogu proširiti znanja na širi spektar radnika u šumarstvu ( oko 1500 uposlenika na poslovima seče).

Capture5

Sl. Uvod u Trening: Bezbedan i efikasan rad u seči i izradi drvnih sortimenata

Capture25

Sl. Trening: Bezbedan i efikasan rad u seči i izradi drvnih sortimenata

Capture3

Sl. Demonstracija u šumi

Capture4

Sl. Demonstracija u šumi

[18-22.03.2019] Trening nedelja: Uputstva za gazdovanje

Trening trenera je održan u martu sa ciljem da omogući prezentaciju i diskusiju o poboljšanoj metodologiji PGŠ-a sa širom grupom PGŠ planera i inženjera "za doznaku stabala" sa praktičnim iskustvom i ukoliko je potrebno adaptaciju materijala , uzimajući u obzir primljene povratne informacije od obučenih stručnjaka. Trening trenera -Smernice gazdovanja”

Ciljevi kursa:

 • Upoznavanje sa konceptom Uputstava za gazdovanje
 • Upoređivanje sa tradicionalnim pristupom
 • Primena u doznaci

Dan /
lokacija

Vreme

Aktivnost

Odgovorni

Dan 1 -

Ponedeljak:  Moroviću

09:30-10:00

Uvod u program obuke (svrha, ciljevi programa obuke)

Axel &Nenad

09:30 – 11:00:

Uvod:  Generalna uputstva za gazdovanje, GT, Tretmani po fazama, Demonstracione površine

 

11:00 – 13:00

Odlazak na teren

Objašnjenje modelnih sastojina

Objašnjenje G&Y parcela

Objašnjenje tableta & sofvera

Kaurin

Petrovic

Branko

13:00 – 16:00 

Rad na terenu:  Modelne sastojine - GJ RadJenovci novi - GT visoka mešovita šuma hrasta lužnjaka

Vežba: doznaka stabla „tradicionalni“ pristup

Sastavljanje i prezentovanje rezultata, diskusija (uklj. ručak)

Svi treneri

16:00 – 17:00

Novi koncept – teoretski uvod ( 1. deo)

Nenad / Kaurin

Dan 2 -
Utorak: Moroviću

 

 

 

 

08:00 – 11:30:

Novi koncept – teoretski uvod (2. deo)

Nenad / Kaurin

12:00 – 16:00

Rad na terenu:  Modelne sastojine - GJ Radjenovci novi odeljenje 1a – GT visoka mešovita šuma hrasta lužnjaka (uklj. ručak)

Svi treneri

16:00 – 16:30

Završna razmatranja, diskusija i zaključci

Svi treneri

16:30 – 17:00

Prezentacija: Šumski razvojni tipovi u Baden-Württemberg-u

U. Kohnle: 

Dan 3 – Sreda: u Moroviću >> odlazak u Istočnu Boranju

08:00 – 13:00

Rad na terenu: Modelne sastojine u GJ Naklo-Klještevica  - 48 A
GT: Visoke mešovite šuma hrasta lužnjaka – sastojina u fazi izbora stabala budućnosti (srednjedobna)

Svi treneri

13:00 – 14:30

Odlazak u Tršić

 

14:30

Ručak

 

15:30 – 16:30

Nova metoda planiranja prinosa u planiranju gazdovanja šumama i veza sa doznakom stabala

Axel / Nenad

16:30 – 17:00

Prezentacija: Strategije gazdovanja bukvom i hrastom u Nemačkoj zasnovane na selektivnoj proredi

U. Kohnle

Dan 4 – Četvrtak u Istočnoj Boranji

08:00 – 15:00

Rad na terenu

Modelna sastojina 46 A - GT visoka mešovita šuma bukve - faza dozrevanja

Modelna sastojina11 A - GT visoka mešovita šuma bukve - faza obnove

Svi treneri

16:00 – 16:30

Prezentacija: Dugoročne G&Y demonstracione površine - gazdovanje i koristi

U. Kohnle 

Dan 5 – Petak: na Ceru

08:00 – 09:00

Odlazak na Cer

 

09:30 – 14:00

Rad na terenu u GJ Manastirske Šume

GT: izdanačka šuma bukve - visoka mešovita šuma bukve

GT: izdanačka šuma  hrasta kitnjaka, sladuna i cera - visoka mešovita šuma hrasta kitnjaka, sladuna i cera

 

14:00

Ručak

 

15:00 – 16:00

Završetak treninga, naredni kursevi, pregled druge nedelje kursa, test i upitnik

Svi učesnici

 Tabela Agenda

 

 

[06.12.2018. i 25.01.2019.] Dualno obrazovanje za šumske tehničare i radnike

U toku decembra i januara održane su dve radionice povodom dualne edukacije u šumarskom sektoru u Srbiji, uz podršku dva internacionalna stručnjaka, Uwe Hubera i Floriana Lohbergera.

Svrha oba sastanka bila je:

 • Prezentacija sadašnjeg dualnog pristupa u sektoru šumarstva i mogućnosti za implementaciju
 • Dobiti povratne informacije od glavnih aktera u šumarskom sektoru o spremnosti za učestvovanje u implementaciji dualnog obrazovanja u šumarskom sektoru u Srbiji
 • Prihvatanje od svih glavnih aktera u sektoru šumarstva da se napravi sledeći korak u implementaciji (pismo o namerama) dualnog obrazovanja u sektoru šumarstva

Ciljevi sastanaka:

 • Dobro obučeni šumarski radnik
  • Može se koristiti za svaki rad
  • odmah upotrebljiv / bez treninga
 • Povećanje bezbednosti na radu
  • produktivan
 • Stvaranje atraktivnih poslova za mlade ljude
 • Poboljšanje životne sredine
 • Poboljšanje ekonomije

 dualsrp

Fig. Koncept edukacije i trening nakon završenog obrazovanja

 1agendas

1agendas2

Tabela Agenda za prvu radionicu povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike 

2agendas

2agendas2

Tabela Agenda za drugu radionicu povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike 

IMAG2078

Sl. Grupni rad na prvoj radionici povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

IMAG2080

Sl. Grupni rad na prvoj radionici povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

IMAG2082

Sl. Grupni rad na prvoj radionici povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

IMAG2084

Sl. Grupni rad na prvoj radionici povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

IMAG2086

Sl. Grupni rad na prvoj radionici povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

IMG 20190125 115617

Sl. Druga radionica povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

 IMG 20190125 122345

Sl. Druga radionica povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

IMG 20190125 122352

Sl. Druga radionica povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

IMG 20190125 122416

Sl. Druga radionica povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

IMG 20190125 134957

Sl. Grupni rad na drugoj radionici povodom Dualnog obrazovanja za šumarske tehničare i radnike

Ovde možete preuzetu prezentacije sa radionica:

[18.04.2018] Sastanak Komore šumarskih inženjera

Sastanak je održan u Beogradu i članovi komisije su zajedno sa članovima Komore radili na novom predlogu za obrazovanje nakom završenih studija, licencama i programu privpravničkog perioda za šumarske inženjere.

2

Sl. Koncept obrazovanja & obuke nakon završenog obrazovanja

 • Nova “osnovna licenca” će pokriti ne samo 4, već ceo set šumarskih predmeta   
 • Nova osnovna licenca se dobija nakon uspešno završenog pripravničkog perioda i polaganja ispita 
 • U zakon o šumama će biti dodat novi član o pripravničkoj godini koji će biti povezan sa novim Pravilnikom Ministarstva, koji opisuje “Ausbildungsverordnung” (Propis o stručnom usavršavanju)
 • Pripravnički period će biti organizovan na osnovu pravilnika. Sva šumarska preduzeća mogu da nude pripravnički period ukoliko je on vođen od strane licenciranih šumarskih inženjera
 • Pripravnički period je uglavnom posao u okviru preduzeća, gde su svi predmeti pokriveni, edukacija je delom organizovana preko centralnig kurseva, koji su obavezni za sve pripravnike i organizovani preko Komore šumarskih inženjera
 • Kada pripravnik položi ispit i dobije licencu, on je u obavezi da održava licencu preko stručnih kurseva (3-5 dana kursa godišnje; za svaki kurs inženjer dobija bodove)
 • Stručno usavršavanje nudi Šumarska komora za sve inženjere. Svake godine je u ponudi novi program koji je kombinovan od standardnih kurseva i aktuelnih tema.
 • "Stručna komisija" Šumarske komore je odgovorna za nacrt programa, ali državna i privatna šumarska preduzečaća će dobiti priliku da daju svoje predloge i prisustvuju određenim radionicama stručne komisije