• Serbian-German

                     cooperation

                                     in Serbia

Srpsko - nemačka saradnja u šumarskom sektoru

 Šume su značajan prirodni resurs Srbije, koji pokriva 2,2 miliona hektara ili 30% zemlje, koji snabdeva više od 7 miliona m² prirodnog sirovog materijala od drveta svake godine, koji je izvor za industriju drveta i nameštaja. Za energiju se koriste 3 miliona m². Na početku saradnje između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije (MPŠV) i nemačkog Ministarstva za hranu i poljoprivredu (BMEL) 2014. godine, Srbija je pogođena teškim i dugotrajnim padavinama što je izazvalo ekstremne poplave, eroziju i klizišta. To je dovelo do značajnih, velikih oštećenja šuma i šumske infrastrukture. Ministarstvo Srbije identifikovalo je dva izazovna pitanja za koja saradnja sa Nemačkom sada doprinosi znatno poboljšanom ekološkom, ekonomskom i društveno održivom šumarstvu. Dva projekta tehničke pomoći su formirani i sprovode se između 2015 i 2019.

 

Projekat 1: Planiranje gazdovanja šumama

Razvoj inovativnog
planiranja gazdovanja šumama
u Srbiji  

Saznaj više!

Projekat 2: Trening

Promocija stručne i praktične
obuke nakon završenog obrazovanja
u šumarskom sektoru u Srbiji

Saznaj više!

Tema 1: Praksa planiranja, monitoringa i gazdovanja šumama 

Rešavanje nedostataka u ovim oblastima može efikasno pomoći u optimizaciji ekonomskih funkcija šuma i rešavanju trenutnih izazova kao što je jačanje ekosistema u šumi. Tema 1 je razvijena tokom prvog projekta saradnje od 2015. do avgusta 2017.

Tema 2: Program obuke stručnog i praktičnog usavršavanja nakon završenog obrazovanja:

To su nedostaci u tehničkim kvalifikacijama osoblja odgovornog za planiranje i operativnu implementaciju (inženjeri, šumarski tehničari, šumarski radnici). Bez savremenog, praktično orijentisanog obrazovanja i obuke za sve profesionalne nivoe, implementacija unapređenog koncepta gazdovanja nije moguća. Poboljšanje post-diplomske obuke, sistematsko osposobljavanje šumarskih radnika i poboljšanje praktične važnosti nastavnih planova i programa na svim nivoima sada su predmet drugog projekta saradnje (2017-2019).